MRdirect Extra's - Edits booster

Bouwbeschrijving van de EDITS Booster uit "Digitale modeltrein besturing" door M.J. Wijfels.
Uit het eerste, niet meer leverbare, "EDITS boek". Vandaar hier de betreffende pagina's.

De eenvoudigste manier van aansluiten is (dus zonder afschakel- en kortsluitbeveiliging) met slechts twee draadjes. Vanzelfsprekend een massa (op de 9 pins computeraansluiting) pin 5 (GND) en de dataverbinding op pin 3 (TxD). De dataverbinding aansluiten op de “signaal input” van de booster.
Als alleen GND en TxD worden gebruikt werkt de software zonder de kortsluit en afschakel mogelijkheid. Pas op dat in dit geval de DTR en DSR nergens aan worden doorverbonden anders constateert MRdirect een kortsluiting.

Mooier en zeker veiliger is het om ook de kortsluit- en afschakelmogelijkheid te gebruiken. Hierbij werkt MRdirect samen met een enigszins aangepaste Edits booster. Deze éénvoudig te realiseren aanpassingen houden het volgende in:
De 5 polige edits-booster-plug wordt niet aangesloten. Vanaf de print gaan er een viertal draden naar een 9 pins D-connector voor aansluiting op de COM-poort van de computer. Indien er op het RS232 signaal (TxD) geen activiteit is heeft dit een waarde van -5 á -10 volt, dit betekent dat de uitgang van de booster dan -20 volt is.
Het is gewenst om bij geen activiteit de uitgangsspanning van de booster 0 volt te maken. Dit wordt bereikt door aan de Edits booster print één transistor toe te voegen. Een BC557 wordt over R2 aangesloten om de ingang 0 volt te kunnen maken. De collector wordt aan R1/T7-kant gesoldeerd en de emittor aan de massa kant van R2. De basis van de BC557 wordt via een 10k weerstand aangesloten op de DTR (pin 4). Hiermee is de aan/uit mogelijkheid gerealiseerd.

Een kortsluiting in de treinbaan wordt standaard door de EDITs booster gedetecteerd. Om deze kortsluiting door te geven aan MRdirect, die vervolgend de booster (na ca. 200 msec.) afschakeld, is de emittor van T11 via een 10 k weerstand met de + 20 volt verbonden. De emittor wordt verbonden met de DSR, pin 6. Pin 5 is massa (GND) en pint 3 het datasignaal (TxD). Een kortsluitsituatie wordt gereset door twee maal op de spatiebalk te drukken.