SeinFunctiedecoders

Een snelle reparatie van deze pagina (dus nog niet zo mooi). Samen met de MRdirect handleiding moet het duidelijk zijn.

Speciaal voor gebruik met MRdirect is een z.g.n. SeinFunctieDecoder ontworpen.
De gebruikelijke seindecoders zijn van het Märklin K84 type deze lijkt op een K83 wisseldecoder waaraan een viertal bi-stabiele relais zijn toegevoegd om de toestand van de 8 uitgangen te onthouden.
De speciaal t.b.v. MRdirect ontworpen SeinFunctieDecoder [SFD] is afgeleid van de EDITS-rijtuigdecoder / functiedecoder voor het oude motorola protocol.
De vier uitgangen van de 145027 chip representeren de stand van de vier bi-stabiele relais uit de K84. De "onthoud functie" is software matig in MRdirect geimplementeerd.
Door aan de uitgang van de 154027 chip enkele transistoren en LEDs aan te sluiten ontstaat een veel goedkopere aansturing van seinen dan met de relatief dure K84. Als voor de LEDs z.g.n. lowcurrent typen worden genomen kunnen deze seinen zonder meer uit de rijspanning worden gevoed.
Per SFD / decoderadres / 145027 chip zijn 4 tweelicht- of 2 drielichtseinen aan te sluiten.

Zie voor de juiste defenitie van de SFD in het mrdirect.db initialisatiebestand de MRdirect handleiding.

Voor de schema's en een uitgebreidere beschrijving verwijs ik naar Albert de Heer de "geestelijke vader" en mede ontwikkelaar van de SFD's.