Handregelaars

Er worden twee type handregelaars ondersteund welke op de gamepoort worden aangesloten.

    Het z.g.n. Koploper-type voor twee handregelaars waarbij per regelaar naast richting
    en snelheid ook één functie (keuze uit AUX/F0 t/m F8) kan worden aangestuurd.
    Ook is de "noodstop knop" geïmplementeerd en wel met dezelfde functie als de spatiebalk
    Zie het schema en beschrijving op de site van Leon van Perlo.

    Het XDT-type voor vier handregelaars inclusief maximaal 5 functies (AUX/F0 t/m F4).
    Zie het aansluitschema.


opm: Om de GamePoort op oudere Soundblaster kaarten aan de praat te krijgen is een speciaal initialisatie programma nodig. Mijn EISA CT2960 Soundblaster uit 1995 doet het als eerst het programma CTCM.EXE wordt gedraaid. Dit programma van Creatives staat op de download pagina.

Het verschil tussen beide regelaars is dat bij het Koploper-type de richting / functie wordt geactiveerd d.m.v. één van de vier "schakelaar" ingangen van de gamepoort.
Bij de XDT regelaar worden richting en functies bepaald door bepaalde weerstandswaarden op de vier regelaar ingangen. Richting is kortsluiting, snelheid is 10k - 57k, en voor elke functie een extra 10 k. AUX/FO dus 67k, F1 77k, enz. De waarden zijn niet kritisch omdat de juiste schakelmomenten tijdens het ijken van regelaar worden vastgelegd.

Alle besturingsmogelijkheden (toetsenbord, Koploper en handregelaars) blijven onafhankelijk van elkaar functioneren en kunnen dus door elkaar worden gebruikt.

De eerste keer dat MRdirect een handregelaar op de gamepoort ontdekt start de kalibratie- / ijkprocedure voor de handregelaars. Als het kalibreren niet goed gaat kan met de volgende aanwijzingen toch met handregelaars gereden worden.

Default worden de handregelaars aan de eerste locomotiefdecoder(s) in mrdirect.db toegewezen. Toewijzen aan andere decoders gaat met de cursortoets links / rechts waarmee een window onder in het scherm komt. Met cursortoets links / rechts selecteer je de handregelaar en met cursortoets omhoog / omlaag wordt de decoder geselecteerd. Met RETURN wordt de selecties uitgevoerd.
Als een locomotief met de handregelaar op een bepaalde snelheid "rondjes" rijdt kan je de handregelaar aan een andere locomotief toewijzen. De oorspronkelijke de locomotief blijft met de ingestelde snelheid rijden en de de nieuwe locomotief wordt pas toegewezen als de snelheidsknop de waarde heeft van de toe te wijzen locomotief.
Zo ook als je later de "rondjes" rijdende locomotief weer aan de handregelaar wilt toewijzen pakt deze de locomotief pas op als de handregelaar de juiste snelheid heeft. Hiermee kan de regeling weer zonder schokken worden opgepakt.