IJken handregelaars

De eerste keer dat MRdirect een handregelaar op de gamepoort ontdekt start de ijkprocedure voor de handregelaars. In de onderste regel van van het scherm wordt tijdens het ijkproces aangegeven welke handelingen je moet verrichten.
Tijdens het bedrijf kan opnieuw worden geijkt door de K toets te gebruiken.

Het ijken geschiedt uitsluitend met de (schuif)potentiometers en knoppen op de handregelaar(s).

Als eerste moet MRdirect zien welk type handregelaar is aangesloten, hiertoe moet de richtingsknop van regelaar 1 kort worden ingedrukt. In de kop van het menu wordt het gevonden type getoond.

Vervolgens moet je functies (AUX/F0 t/m F8) aan de handregelaarknoppen toewijzen.
Als een getoonde functie niet gebruikt wordt druk je de richtingsknop in. Toewijzen geschiedt door de betreffende functie knop in te drukken.

Het ijken van de snelheidregelaars gebeurt door alle regelaars naar maximale en vervolgens weer op minimale snelheid te zetten. De snelheidsinstellingen worden vastgelegd door richtingsknop 1 in te drukken.

Voor het ijkscherm wordt afgesloten wordt onderin het aantal actieve handregelaars getoond.